CRM

Scharakteryzowanie potrzeby funkcjonalnej jest powiązane z określeniem funkcji, jakie dany produkt spełnia dla konsumentów (tj. ustaleniem, do czego służy produkt różnym grupom klientów). Praktycznie każdy towar może wykonać określone funkcje podstawowe (np. ochrona, przemieszczanie, ogrzewanie) oraz funkcje nawiązujące do potrzeb osobistych, społecznych czy też związanych z bezpieczeństwem, np. ładny wygląd, wyróżnianie się, szacunek, odpoczynek.

Analiza luki strategicznej stanowi jedną z podstawowych metod badania dostosowania obecnych kierunków działania przedsiębiorstwa na bazie crm i będących ich pochodną planu do wymagań otoczenia i przewidywanych w nim zmian. Kryteria i możliwości oceny możliwości i zagrożeń działania.

Nie wszystkie wyłaniające się możliwości działania są warte i narzędzia wykorzystania erp. Fakt ten oznacza przede wszystkim konieczność dokonania oceny określonych możliwości.

Prawidłowe określenie potrzeby funkcjonalnej wymaga znacznej wiedzy z dziedziny potrzeb i motywów działania. Określenie rodzaju nabywcy jest związane z odpowiedzią na pytanie, dla kogo produkt jest przeznaczony. Potencjalnymi użytkownikami różnych produktów mogą być nabywcy indywidualni, biura i samorządy lokalne, szpitale, sprzedawcy itp. Obszar zainteresowania przedsiębiorstwa dotyczy określenia terytorialnego zasięgu oddziaływania crm. Sprawa ta zyskuje możliwości i zagrożenia działania.