Ozonowanie

Ozon, jako jeden z najbardziej efektywnych czynników utleniających, jest idealny do obróbki wody, produktów przemysłowych i powietrza. Ozon utlenia substancje odpowiedzialne za barw, zapach, nieorganikę, dezaktywuje mikroorganimy, nie pozostawiając żadnych produktów ubocznych lub substancji cząstkowych. Warto dowiedzieć się, czym jest ozonowanie.

Ozon produkowany jest głównie w systemach generacji ozonowej w skali przemysłowej poprzez ciche wyładowania elektryczne w gazach zawierających tlen. Efektywność produkcji ozonu zależy od kilku ważnych czynników, takich jak : dostarczany gaz, siła pola elektrycznego, chłodzenie oraz specyfika budowy generatora ozonu. Czynniki te mają wpływ na wydajność ozonową urządzeń, która może kształtować się pomiędzy 1 a 16 % wag. w stosunku wagowym produkowanego gazu.

Dezodoryzacja

Zarówno w produkcji żywności, związków chemicznych, jak i w przetwórstwie tłuszczy lub mięsa, borykamy się z problemem silnych, nieprzyjemnych zapachów powietrza lub wody procesowej.

Jest to kwestia uciążliwa zarówno dla pracowników, jak i całego otoczenia firmy.

Radzenie sobie z tym problemem (szczególnie w zakresie pozbywania się zapachów) przysparza wiele komplikacji i często nie przynosi pożądanego efektu. Zastosowanie technologii ozonowej, również w tym aspekcie, będzie z pewnością efektywnym rozwiązaniem “wonnego” problemu, gdyż ozon likwiduje związki zapachowe. Przykładem może być urządzenie ozonowe zainstalowane do usuwania kondensacji pary, pochodzącej z procesu wytapiania tłuszczy. Jeden ze strumieni bocznych tej kondensacji niesie szczególnie silną dawką substancji zapachowych.